× អំពី ទំនាក់ទំនង

ការផ្អាកការផ្គត់ផ្ទង់ អគ្គិសនី នៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងស្រុក កំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត។

[ ថ្ងៃ ពុធ ១៣រោចខែ បឋមាសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ខេត្តកំពត ថ្ងៃទី ០៧ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ]

​​​​            សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តការងារដាំបង្គោលភ្លើងនៅ​ក្រោម គន្លងខ្សែបណ្តាញអគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យម(MV-22KV)។ នៅថ្ងៃ ទី១០ និងទី១១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដូចសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោម ។ទោះជាមានការខិតខំថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំ ប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ខាងលើអាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗជៀសមិនផុត ដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន។

ប្រភពពី៖ អគ្គីសនីកំពត