× អំពី ទំនាក់ទំនង

ក្រុមការងារមន្ទីរទេសចរណ៍ បានសហការជាមួយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទឹកឈូ និងប៉ុស្តិ៍នគរបាលទេសចរណ៍ម៉ាកប្រាង ចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំលេខ 003

[ ថ្ងៃសុក្រទី៣០ខែមេសា និងថ្ងៃសៅរ៍ទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ]

          នាថ្ងៃទី30 ខែមេសា ឆ្នាំ2021 និងព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ក្រុមការងារមន្ទីរទេសចរណ៍បានសហការជាមួយ អាជ្ញាធរស្រុកទឹកឈូ និងប៉ុស្តិ៍នគរបាលទេសចរណ៍ម៉ាកប្រាង្គចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំលេខ 003 ចុះថ្ងៃទី 29 ខែមេសា ឆ្នាំ2021 របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពត​ ជូនដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋាន​ សហគមន៍ និងគោលដៅទេសចរណ៍ខាងលិចក្រុងកំពត និងតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកឈូ។

ប្រភពពី​: មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត

ខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម ....