× អំពី ទំនាក់ទំនង

ធនធានមនុស្សលើវិស័យកីឡាបាលទាត់

[ កីឡាករបាល់ទាត់ដែលមានដេីមកំណេីតក្នុងខេត្តកំពតដែលកំពុងប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ ]

 

ខេត្តកំពតមិនត្រឹមតែជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិ និងសក្កដានុពលទេសចរណ៍ដ៏ច្រើនសំបូរបែបប៉ុណ្ណោះនោះទេ ត៏ែក៏ជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សលើវិស័យកីឡាបាលទាត់ផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលមានដេីមកំណេីតក្នុងខេត្តកំពតដែលកំពុងប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ ហើយក្ក្នុងនោះក៏មានយុវជនដែលជាថ្នាលរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ធំៗនៅកម្ពុជាផងដែរ។

 

ចាន់ វឌ្ឍនាកា  
អាយុ ២៧ ឆ្នាំ 
ក្លឹប បាល់ទាត់ បឹងកេត
ប្រាក់ ចាន់រតនា 
អាយុ  29ឆ្នាំ
ក្លឹប បាល់ទាត់ គីរីវង់សុខសែនជ័យ
កយ សាលីម 
អាយុ ១៩ឆ្នាំ 
ក្លឹប បាល់ទាត់ បឹងកេត
ភេម តៅសិញ  
អាយុ ១៩ ឆ្នាំ  
ក្លឹប បាល់ទាត់ ព្រៃវែង
សិប សុវណ្ណ  
អាយុ ១៩ឆ្នាំ 
សមាគម កីឡាបាល់ទាត់ ខ.ភ.ម អាយុក្រោម ២១ឆ្នាំ
ឡេង សុវណ្ណ 
អាយុ ១៥ ឆ្នាំ 
ក្លឹប បាល់ទាត់ វិសាខា អាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ
ឈួន ពីលី 
អាយុ ១៧ឆ្នាំ 
ក្លឹប បាល់ទាត់ វិសាខា អាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ
ម៉ៅ ណារិទ្ធ  
អាយុ ១៩ឆ្នាំ 
សមាគម កីឡាបាល់ទាត់ ខ.ភ.ម អាយុក្រោម ២១ឆ្នាំ
សួន សៅឌី  
អាយុ ១៦ ឆ្នាំ  
មជ្ឈមមណ្ឌល សាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី
ស៊ូ ម៉េងហុង  
អាយុ ១៤ ឆ្នាំ  
មជ្ឈមមណ្ឌល សាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី