× អំពី ទំនាក់ទំនង

តំបន់ ព្រៃភ្នំ

[ ឧបត្ថម្ភពួកយើង ABA 000152898 ]

           តំបន់ភ្នំនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតគឺជាទីកន្លែងដែលអាចដើរកំសាន្តបានលក្ខណៈការផ្សងព្រេងក្នុងព្រៃ និងតំបន់ដែលមានការកែរឆ្នៃរួច ហើយវាពិតជាមានភាពទាក់ទាញខ្លាំចំពោះអ្នកដែលស្រលាញ់ធម្មជាតិ...