× អំពី ទំនាក់ទំនង

តំបន់ ភ្នំបូកគោ

[ ឧបត្ថម្ភពួកយើង ABA 000152898 ]

          ភ្នំបូកគោមិនត្រឹមតែជាទីគោលដៅទេសចរណ៍សម្រាប់ភ្ញៀវនោះទេ ហើយទីនេះក៏ជារមណីយដ្ឋានសុខភាព ដែលព្យាបាលដោយធម្មជាតិ មានឥទ្ធិពលទៅលើសួត ការដកដង្ហើម សារធាតុចិញ្ចឹម ប្រព័ន្ធប្រសាទ ការស្តារឡើងវិញនៃចលនាឈាម និងការបង្កើនកម្លាំង។